Zmiana Tytuł Autor Status
2024-05-10 07:57:44 Sprawozdanie finansowe za 2023 rok zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-04-22 14:30:51 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-26 12:54:15 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2024-03-26 12:51:54 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2024-03-26 12:50:53 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2023-12-29 13:53:40 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2023-12-01 08:40:30 Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie w podziale na części. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-08-29 13:51:46 Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatu z napojami i przekąskami zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-08-29 13:13:20 Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatu z napojami i przekąskami zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-08-22 10:05:31 Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatu z napojami i przekąskami zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-08-21 13:08:59 Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatów z napojami i przekąskami zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-06 10:05:23 Dokumenty admin Opublikowany
2023-07-06 10:03:18 Dokumenty admin Opublikowany
2023-05-12 09:39:01 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 r. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-12 09:37:24 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 r. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-04-18 10:46:03 Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-04-14 14:47:37 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-04-14 14:47:27 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-04-14 14:43:36 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-04-14 14:43:04 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-03-14 14:23:10 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2023-01-10 12:56:26 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-01-10 12:53:34 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-01-10 12:51:45 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-01-10 12:43:28 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-11-03 09:52:09 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA "WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-28 08:17:47 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA "WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-25 14:46:30 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA "WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-25 14:28:45 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA "WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-25 11:39:31 Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji metodą bezwykopową na terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-10-17 10:20:29 Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji metodą bezwykopową na terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych" zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-03-28 10:34:08 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2022-01-05 11:16:43 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-12-15 13:20:24 Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie w podziale na części. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-26 12:54:25 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-29 09:57:27 PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM GARAŻU zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-28 13:59:38 PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM GARAŻU zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-28 13:58:54 Najem powierzchni w celu instalacji automatu sprzedającego. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 09:00:45 Najem powierzchni w celu instalacji automatu sprzedającego. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-14 08:49:55 PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM GARAŻU zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-13 10:59:29 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-13 10:59:14 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-13 10:58:13 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-13 10:55:33 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-31 11:19:24 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-31 11:15:48 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-05-31 11:08:37 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-04-29 14:45:49 Wymiana, dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej PCV ok. 212 m2 w pokojach mieszkalnych w Internacie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 19. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-23 09:58:24 Wymiana, dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej PCV ok. 212 m2 w pokojach mieszkalnych w Internacie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 19. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 09:13:44 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 08:41:04 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 14:02:52 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 11:08:10 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 11:00:08 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:58:33 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:58:21 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:56:49 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-25 12:19:48 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-25 11:54:19 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-25 11:29:21 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-24 13:41:02 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-24 12:48:12 Zakup i dostawa mebli ze stali nierdzewnej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:31:15 Zakup i dostawa mebli ze stali nierdzewnej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 10:52:11 Zakup i dostawa mebli ze stali nierdzewnej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-17 09:10:03 Zakup i dostawa mebli ze stali nierdzewnej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-08 10:45:53 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2020-12-22 11:06:13 Świadczenie usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 08:58:24 Świadczenie usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 14:15:51 Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-03 09:17:53 Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-03 08:42:24 Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-02 14:30:22 Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-27 10:38:32 Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-17 14:17:58 Dostawa środków czystości na rok 2021 zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-16 14:55:23 Dostawa tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek na rok 2021. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-16 12:33:00 Zakup i dostawa artykułów biurowych na rok 2021. zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-13 09:42:58 Przetarg pisemny na wynajem 3 garaży należących do Gminy Miasto Szczecin zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-04 15:12:39 Dostawa i montaż rolet zewnętrznych w oknach pomieszczenia pracowni trychologicznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-03 10:57:57 Wymiana instalacji elektrycznej w pracowni trychologicznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie zsrz@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 08:02:11 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 10:59:23 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 11:59:14 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:34:39 Zespół Szkół Rzemieślniczych slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:47:15 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:46:50 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:46:32 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:46:13 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:45:48 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 13:13:44 Zespół Szkół Rzemieślniczych slewandowski Opublikowany